• ایران
  • 23rd July 2024

دقیقه‌ی تاسیس: ریتمِ عدالت زیر ضربِ قانون

جستاری در باب امکان‌های قدرت موسس در متن خیزش «زن‌زندگی‌آزادی» قسمت دوم و پایانی

زنده بادی برای امر کهنه/نو

تاریخ، خطی جلو نمی‌رود، هر چه قدر هم تخیل کنیم و آرزومند باشیم، باز هم مسیر خودش را طی می‌کند، به همین خاطر هم هست که نمی‌توان ضرورتا رویاهای مبتنی بر آزادی و رهایی را در آینده هم، به سادگی قابل تحقق دانست، چرا که جهان و مخاطراتش نشان داده‌است همه چیز آنطور که تصور می‌کنیم، پیش نمی‌رود، گاهی حتی مفاهیم تغییر شکل می‌دهند، به طوری که درک مسیر تحولاتشان، دشوار می‌شود.

تزهایی برای عمل

تزهایی برای عمل

صفحه 5 از 23